Tìm hiểu về câu lệnh

Trong chương trước, chúng ta đã thảo luận về AI và cách con người có thể hướng dẫn AI thực hiện các nhiệm vụ. Quá trình hướng dẫn AI thực hiện một tác vụ được gọi là câu lệnh hay lời nhắc / gợi ý. Chúng tôi nói với AI một bộ hướng dẫn (lời nhắc) và nó thực hiện nhiệm vụ. Câu lệnh có thể đơn giản như một câu hỏi hoặc phức tạp như nhiều đoạn văn.

Dưới đây là hai ví dụ về câu lệnh:

1) Tóm tắt một bài báo

Giả sử bạn đang đọc một bài báo về tuyết rơi ở Florida. Bạn muốn nhanh chóng nắm được những ý chính của bài báo, vì vậy bạn cho AI xem những gì bạn đang đọc và yêu cầu tóm tắt:

Rất hiếm khi tuyết rơi ở bang Florida của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở các khu vực miền trung và miền nam của bang. Ngoại trừ các khu vực phía bắc xa xôi của tiểu bang, hầu hết các thành phố lớn ở Florida chưa bao giờ ghi nhận được lượng tuyết rơi có thể đo lường được, mặc dù một lượng nhỏ đã được ghi lại, hoặc các cơn lốc xoáy trong không khí được quan sát thấy vài lần mỗi thế kỷ. Theo Dịch vụ thời tiết quốc gia, ở Florida Keys và Key West không có trận tuyết nào được biết đến kể từ khi người châu Âu thuộc địa hóa khu vực này hơn 300 năm trước. Ở Miami, Fort Lauderdale và Palm Beach, chỉ có một báo cáo được biết đến về các trận mưa tuyết được quan sát thấy trong không khí trong hơn 200 năm; điều này xảy ra vào tháng 1 năm 1977. Trong bất kỳ trường hợp nào, Miami, Fort Lauderdale và Palm Beach đã không chứng kiến những trận mưa tuyết trước hoặc kể từ sự kiện năm 1977 này.

Tóm tắt đoạn này trong một câu duy nhất.

Đây là trả lời của AI. Đó là một bài đọc ngắn hơn nhiều!

Tuyết rơi cực kỳ hiếm ở Florida, ngoại trừ các khu vực phía bắc xa xôi, và chỉ có một trường hợp tuyết rơi trong không khí được ghi lại ở các thành phố lớn của Miami, Fort Lauderdale và Palm Beach trong 200 năm qua.

2) Giải bài toán có lời văn

Nếu bạn có một tập dữ liệu gồm các phương trình toán học mà bạn muốn một mô hình ngôn ngữ giải quyết, bạn có thể tạo câu lệnh bằng cách đặt câu hỏi “PHƯƠNG TRÌNH LÀ GÌ”.

Đối với một câu hỏi nhất định, câu lệch đầy đủ của bạn có thể như sau:

965*590 là gì?

Đối với lời nhắc này, GPT-3 (text-davinci-003) (AI) đôi khi trả lời 569.050 (không chính xác). Do vậy đây chính là việc chúng ta sẽ cần sử dụng kỹ thuật câu lệnh chính xác.

Kỹ thuật câu lệnh
Nếu thay vì hỏi 965*590 là gì, chúng tôi sẽ hỏi Đảm bảo câu trả lời của bạn chính xác. 965*590 là gì? Đảm bảo rằng câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác, GPT-3 sẽ trả lời 569350 (đúng). Tại sao điều này là trường hợp? Tại sao yêu cầu AI hai lần đưa ra câu trả lời đúng lại hữu ích? Làm cách nào chúng ta có thể tạo lời nhắc mang lại kết quả tối ưu cho nhiệm vụ của mình? Đặc biệt, câu hỏi cuối cùng này là trọng tâm của lĩnh vực Kỹ thuật câu lệnh, cũng như khóa học này.

Đọc để tìm hiểu làm thế nào để thiết kế một câu lệnh tốt!

Mục lục